Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Szkolny konkurs interdyscyplinarny ,,Poznaj swój kraj”

Zapraszamy uczniów klas 7 - 8 do wzięcia udziału w trzeciej edycji szkolnego konkursu interdyscyplinarnego ,,Poznaj swój kraj”.

Regulamin szkolnego szkolnego konkursu interdyscyplinarnego "Poznaj swój kraj" łączącego wiedzę z języka angielskiego, geografii i informatyki:

Cele konkursu:

 • nabywanie umiejętności zastosowania języka angielskiego do opisywania własnego kraju z wykorzystaniem IT;
 • rozwijanie kompetencji społecznych – uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, uczeń projektuje, tworzy i prezentuje efekty swojej pracy za pomocą strony internetowej zawierającej: tekst, grafikę, hiperłącza, stosuje przy tym podstawowe polecenia języka HTML i CSS;
 • pogłębienie wiedzy o środowisku przyrodniczym Polski, kształtowanie tożsamości regionalnej;
 • rozwijanie umiejętności uważnej obserwacji otaczającego świata oraz jej twórczego wykorzystania;
 • propagowanie właściwego stylu komunikacji oraz umiejętność opowiedzenia o swojej ojczyźnie, miejscu zamieszkania społeczeństwom innych narodowości;
 • rozwijanie więzi ze środowiskiem kulturowo - przyrodniczym a także głównymi typami krajobrazów Polski na przykładzie podziemnych form terenu (rozwijanie inteligencji przyrodniczej).

Przedmiot oceny konkursowej:

 • Zastanawialiście się kiedykolwiek, co oznacza termin speleologia?
 • Czy istnieje sportowa eksploracja jaskiń?
 • Jak powinien zachowywać się grotołaz?

Na te i inne pytania będziecie mieli okazję odpowiedzieć, tworząc prace konkursowe.

Tegoroczna edycja konkursu skupia się na podziemnych formach terenu, jakim są jaskinie.

Należy dokonać wyboru jaskini na terenie Polski i opisać ją uwzględniając:

1. Położenie ( kraina fizycznogeograficzna, pasmo górskie, województwo)

2. Budowę geologiczną (wiek i rodzaj skał, procesy powodujące powstanie jaskini)

3. Formy naciekowe jaskini

4. Zwierzęta zamieszkujące jaskinię(obecne gatunki zwierząt, ślady gatunków wymarłych)

4. Opis trasy turystycznej wewnątrz jaskini z uwzględnieniem trasy nadziemnej

5. Regulamin zwiedzania jaskini

6. Wyposażenie i odpowiedni ubiór w zależności od rodzaju jaskini

Turystyczne jaskinie Polski:

 • Dziura (Dolina ku Dziurze – Tatry)
 • Dziurawy Kamień (Karkonosze)
 • Groty Mechowskie (Pomorze Gdańskie)
 • Jaskinia Ciemna (Ojcowski Park Narodowy)
 • Jaskinia Głęboka (Góra Zborów)
 • Jaskinia Łokietka (Ojcowski Park Narodowy)
 • Jaskinia Malinowska (Beskid Śląski)
 • Jaskinia Mroźna (Dolina Kościeliska – Tatry)
 • Jaskinia Mylna (Dolina Kościeliska – Tatry)
 • Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie (Masyw Śnieżnika)
 • Jaskinia Nietoperzowa (Dolina Będkowska)
 • Jaskinia Obłazkowa (Dolina Kościeliska – Tatry)
 • Jaskinia Radochowska (Góry Złote)
 • Jaskinia Raptawicka (Dolina Kościeliska – Tatry)
 • Jaskinia Wierzchowska Górna (Dolina Kluczwody)
 • Podziemna Trasa Turystyczna w Kielcach - jaskinie: Odkrywców, Prochownia, Szczelina na Kadzielni (Góry Świętokrzyskie)
 • Raj (Góry Świętokrzyskie)
 • Smocza Jama (Kraków)
 • Smocza Jama (Wąwóz Kraków – Tatry)

Osoby chcące wziąć udział w konkursie są proszone o zgłoszenie wybranego tematu (nazwa jaskini) i wysłanie wiadomości w Librusie do p. Olczyk.

Praca dla uczniów klas 7:

Praca na konkurs powinna być wykona w języku angielskim w formie prezentacji w Power Poincie lub w postaci filmu wykonanego w programie Movie Maker. Praca powinna być zapisana na pendrive.

Przy ocenie prezentacji i filmu będą brane pod uwagę:

 • zawartość merytoryczna (zasób informacji na dany temat);
 • pomysłowość, kolorystyka, zdjęcia przy tworzeniu prezentacji i filmu;
 • poprawność językowa, gramatyczna;
 • współpraca pomiędzy uczniami tworzącymi prezentację lub film, grupa maksymalnie może składać się z trzech uczniów.

Praca dla uczniów klas 8:

Praca na konkurs powinna być wykonana w języku angielskim w formie Witryny internetowej (zbiór powiązanych ze sobą stron WWW) zapisanych na nośniku zewnętrznym np. pendrive.

Przy ocenie Witryny WWW będą brane pod uwagę:

 • zawartość merytoryczna (zasób informacji na dany temat);
 • szata graficzna strony (pomysłowość, kolorystyka, zdjęcia, nawigacja(linki));
 • optymalizacja strony, szybkość ładowania poszczególnych podstron;
 • poprawność językowa, gramatyczna;
 • współpraca pomiędzy uczniami tworzącymi stronę ,grupa maksymalnie może składać się z trzech uczniów.

Zarówno przy tworzeniu Witryny WWW, prezentacji i filmu uczniowie mogą korzystać z wiedzy zdobytej na lekcjach języka angielskiego, informatyki i geografii. Korzystając z zasobów internetu należy pamiętać o Prawie Autorskim (preferowane własne zdjęcia).

Literatura:

Podręczniki do języka angielskiego, informatyki, geografii, słowniki, atlasy geograficzne, mapy, przewodniki i książki turystyczne, Internet.

Terminarz konkursu:

Oddanie prac konkursowych – do końca kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie wyników – maj 2022 r.

Nagrody:

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i oceny z trzech przedmiotów: języka angielskiego, informatyki i geografii oraz punkty dodatnie z zachowania.

Zapraszamy,

Joanna Adamik, Karolina Olczyk i Ewa Sobieszczyk