Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Szkolny konkurs interdyscyplinarny ,,Poznaj swój kraj”

Zapraszamy uczniów klas 7 - 8 do wzięcia udziału w trzeciej edycji szkolnego konkursu interdyscyplinarnego ,,Poznaj swój kraj”.

Regulamin szkolnego szkolnego konkursu interdyscyplinarnego "Poznaj swój kraj" łączącego wiedzę z języka angielskiego, geografii i informatyki:

Cele konkursu:

 • nabywanie umiejętności zastosowania języka angielskiego do opisywania własnego kraju z wykorzystaniem IT;
 • rozwijanie kompetencji społecznych – uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, uczeń projektuje, tworzy i prezentuje efekty swojej pracy za pomocą strony internetowej zawierającej: tekst, grafikę, hiperłącza, stosuje przy tym podstawowe polecenia języka HTML i CSS;
 • pogłębienie wiedzy o środowisku przyrodniczym Polski, kształtowanie tożsamości regionalnej;
 • rozwijanie umiejętności uważnej obserwacji otaczającego świata oraz jej twórczego wykorzystania;
 • propagowanie właściwego stylu komunikacji oraz umiejętność opowiedzenia o swojej ojczyźnie, miejscu zamieszkania społeczeństwom innych narodowości;
 • rozwijanie więzi ze środowiskiem kulturowo - przyrodniczym a także głównymi typami krajobrazów Polski na przykładzie podziemnych form terenu (rozwijanie inteligencji przyrodniczej).

Przedmiot oceny konkursowej:

 • Zastanawialiście się kiedykolwiek, co oznacza termin speleologia?
 • Czy istnieje sportowa eksploracja jaskiń?
 • Jak powinien zachowywać się grotołaz?

Na te i inne pytania będziecie mieli okazję odpowiedzieć, tworząc prace konkursowe.

Tegoroczna edycja konkursu skupia się na podziemnych formach terenu, jakim są jaskinie.

Należy dokonać wyboru jaskini na terenie Polski i opisać ją uwzględniając:

1. Położenie ( kraina fizycznogeograficzna, pasmo górskie, województwo)

2. Budowę geologiczną (wiek i rodzaj skał, procesy powodujące powstanie jaskini)

3. Formy naciekowe jaskini

4. Zwierzęta zamieszkujące jaskinię(obecne gatunki zwierząt, ślady gatunków wymarłych)

4. Opis trasy turystycznej wewnątrz jaskini z uwzględnieniem trasy nadziemnej

5. Regulamin zwiedzania jaskini

6. Wyposażenie i odpowiedni ubiór w zależności od rodzaju jaskini

Turystyczne jaskinie Polski:

 • Dziura (Dolina ku Dziurze – Tatry)
 • Dziurawy Kamień (Karkonosze)
 • Groty Mechowskie (Pomorze Gdańskie)
 • Jaskinia Ciemna (Ojcowski Park Narodowy)
 • Jaskinia Głęboka (Góra Zborów)
 • Jaskinia Łokietka (Ojcowski Park Narodowy)
 • Jaskinia Malinowska (Beskid Śląski)
 • Jaskinia Mroźna (Dolina Kościeliska – Tatry)
 • Jaskinia Mylna (Dolina Kościeliska – Tatry)
 • Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie (Masyw Śnieżnika)
 • Jaskinia Nietoperzowa (Dolina Będkowska)
 • Jaskinia Obłazkowa (Dolina Kościeliska – Tatry)
 • Jaskinia Radochowska (Góry Złote)
 • Jaskinia Raptawicka (Dolina Kościeliska – Tatry)
 • Jaskinia Wierzchowska Górna (Dolina Kluczwody)
 • Podziemna Trasa Turystyczna w Kielcach - jaskinie: Odkrywców, Prochownia, Szczelina na Kadzielni (Góry Świętokrzyskie)
 • Raj (Góry Świętokrzyskie)
 • Smocza Jama (Kraków)
 • Smocza Jama (Wąwóz Kraków – Tatry)

Osoby chcące wziąć udział w konkursie są proszone o zgłoszenie wybranego tematu (nazwa jaskini) i wysłanie wiadomości w Librusie do p. Olczyk.

Praca dla uczniów klas 7:

Praca na konkurs powinna być wykona w języku angielskim w formie prezentacji w Power Poincie lub w postaci filmu wykonanego w programie Movie Maker. Praca powinna być zapisana na pendrive.

Przy ocenie prezentacji i filmu będą brane pod uwagę:

 • zawartość merytoryczna (zasób informacji na dany temat);
 • pomysłowość, kolorystyka, zdjęcia przy tworzeniu prezentacji i filmu;
 • poprawność językowa, gramatyczna;
 • współpraca pomiędzy uczniami tworzącymi prezentację lub film, grupa maksymalnie może składać się z trzech uczniów.

Praca dla uczniów klas 8:

Praca na konkurs powinna być wykonana w języku angielskim w formie Witryny internetowej (zbiór powiązanych ze sobą stron WWW) zapisanych na nośniku zewnętrznym np. pendrive.

Przy ocenie Witryny WWW będą brane pod uwagę:

 • zawartość merytoryczna (zasób informacji na dany temat);
 • szata graficzna strony (pomysłowość, kolorystyka, zdjęcia, nawigacja(linki));
 • optymalizacja strony, szybkość ładowania poszczególnych podstron;
 • poprawność językowa, gramatyczna;
 • współpraca pomiędzy uczniami tworzącymi stronę ,grupa maksymalnie może składać się z trzech uczniów.

Zarówno przy tworzeniu Witryny WWW, prezentacji i filmu uczniowie mogą korzystać z wiedzy zdobytej na lekcjach języka angielskiego, informatyki i geografii. Korzystając z zasobów internetu należy pamiętać o Prawie Autorskim (preferowane własne zdjęcia).

Literatura:

Podręczniki do języka angielskiego, informatyki, geografii, słowniki, atlasy geograficzne, mapy, przewodniki i książki turystyczne, Internet.

Terminarz konkursu:

Oddanie prac konkursowych – do końca kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie wyników – maj 2022 r.

Nagrody:

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i oceny z trzech przedmiotów: języka angielskiego, informatyki i geografii oraz punkty dodatnie z zachowania.

Zapraszamy,

Joanna Adamik, Karolina Olczyk i Ewa Sobieszczyk