Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Szkoła promująca zdrowie

Co to jest Szkoła promująca zdrowie?

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.

Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu:

 • uczniowie;
 • nauczyciele;
 • rodzice,
 • inni pracownicy szkoły;
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.

Dekalog Szkoły promującej zdrowie

Promocja zdrowia jest pracą człowieka nad rozwijaniem własnego potencjału zdrowia. A także procesem umożliwiającym ludziom wzajemne rozbudzanie i wzmacnianie owego potencjału - przez różnorodne działania jednostkowe i grupowe:

 1. Zgłębiamy wiedzę o działaniu organizmu ludzkiego, aby móc świadomie i w pełni dbać o swoje zdrowie.
 2. Jesteśmy aktywni fizycznie- uprawiamy sport, dużo czasu spędzamy na świeżym powietrzu.
 3. Hartujemy się- ubieramy się stosownie do pogody, nie przegrzewamy się, nie unikamy wyjścia na spacer w zimnych porach roku.
 4. Prowadzimy higieniczny tryb życia- wysypiamy się, nie przesiadujemy przed telewizorem lub komputerem więcej niż to konieczne.
 5. Dbamy o swoje środowisko- jesteśmy gospodarzami naszej szkoły, segregujemy odpady, zbędną odzież i zabawki przekazujemy potrzebującym.
 6. Żyjemy w świecie wolnym od dymu papierosowego.
 7. Umiemy zapobiegać stresom dzięki wiedzy o ich przyczynach i sposobach radzenia sobie z nimi.
 8. Jesteśmy pogodni życzliwi dla innych mając świadomość, że to my sami mamy największy wpływ na atmosferę wokół nas i nasz sukces.
 9. Jesteśmy przekonani o słuszności naszego postępowania i pożytku jaki ono niesie dla nas samych i całego środowiska.
 10. Prawidłowo się odżywiamy:
  • Jemy: warzywa, owoce, sery, jogurty, pełnoziarniste pieczywo, chude mięso, ryby, orzechy, miód.
  • Pijemy: wodę mineralną, soki, niegazowane napoje.
  • Unikamy: tłuszczu, soli, słodyczy, chipsów, gazowanych napojów.

Działania zmierzające do propagowania zdrowia w naszej szkole:

 1. Zachęcanie do aktywnego, rodzinnego wypoczynku:
 • wędrówki ze Szkolnym Kołem Turystyki Rodzinnej " Dreptuś",
 • turniej rodzinny " Mamo, tato- żyjmy zdrowo".
 1. Rozwijanie sprawności fizycznej i upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych:
 • turnieje sportowe dla poszczególnych grup wiekowych z udziałem rodziców, dziadków,
 1. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa dzięki aktywnemu uczestnictwu w zajęciach sportowych i konkursach tematycznych.
 2. Promowanie zdrowego stylu życia:
 • Festiwal Zdrowia - wdrażanie do dbałości o zdrowie własne i innych,
 • Dzień Patrona - wskazywanie na potrzebę dbania o serce i układ krążenia,
 • Tydzień dla zdrowia,
 • zielone szkoły, wycieczki przyrodniczo – edukacyjne,
 • programy kształtujące u dzieci dobre nawyki żywieniowe: "Szklanka mleka", "Owoce i warzywa w szkole".
 1. Kształtowanie odpowiednich postaw i relacji międzyludzkich:
 • poszerzanie wiedzy o prawach dziecka i człowieka,
 • wychowywanie w poszanowaniu praw drugiego człowieka,
 • organizowanie akcji charytatywnych.
 1. Integracja środowiska rodzinnego i szkolnego:
 • uroczystości i imprezy szkolne z udziałem rodziców,
 • „Jesienne życzenia dla nauczycieli”,
 • Święto Szkoły- podsumowanie działań szkoły.
 1. Realizowanie programów profilaktyczno - wychowawczych:
 • „Mój bezpieczny, zdrowy świat",
 • „Żyję świadomie i zdrowo",
 • „Bajkowe spotkania" - klasy I,
 • „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy u dzieci”,
 • program profilaktyki uzależnień „Cukierki"- klasy II,
 • „Magiczne kryształy"- program wczesnej profilaktyki przemocy i uzależnienia od mediów - klasy III,
 • programy prewencyjno - profilaktyczne realizowane przez Straż Miejską: „Bezpiecznie w domu, w szkole, na ulicy - klasy II,
 • „Bezpieczeństwo w sieci" - klasy V,
 • „Odpowiedzialność prawna nieletnich"- klasy VI,
 • program prewencyjno - profilaktyczny „Bezpieczna droga do szkoły" realizowany przez Policję,
 • „Zdrowy styl życia" - klasy II - Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej.
 1. Prowadzenie u uczniów grupowej profilaktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi.
 2. Przeprowadzanie zajęć przez pielęgniarkę szkolną – „Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowania bezpieczeństwa w życiu codziennym".
 3. Szkolenia dla Rady Pedagogicznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
 4. Prelekcje dla rodziców.

Zadania szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia:

 1. Upowszechnianie koncepcji SzPZ w społeczności szkolnej.
 2. Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.
 3. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, plano­waniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.
 4. Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
 5. Kierowanie pracą szkolnego zespołu promocji zdrowia.
 6. Prowadzenie dokumentacji działań szkoły w zakresie promocji zdrowia.
 7. Współdziałanie z koordynatorem wojewódzkiej/rejonowej sieci SzPZ.
 8. Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.

Zadania i organizacja pracy szkolnego zespołu promocji zdrowia:

 1. Wspieranie pracy szkolnego koordynatora i aktywny udział w: przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników, organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia, prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy szkolnego zespołu.
 2. Zespołowe podejmowanie decyzji.
 3. Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.
 4. Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu.
 5. Organizacja spotkań zespołu: cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem, zaplanowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy,
  spotkania otwarte - „każdy mile widziany”, praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników (praca w małych grupach, wspólne poszukiwanie rozwiązań).