Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Szkoła promująca zdrowie

Co to jest Szkoła promująca zdrowie?

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.

Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu:

 • uczniowie;
 • nauczyciele;
 • rodzice,
 • inni pracownicy szkoły;
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.

Dekalog Szkoły promującej zdrowie

Promocja zdrowia jest pracą człowieka nad rozwijaniem własnego potencjału zdrowia. A także procesem umożliwiającym ludziom wzajemne rozbudzanie i wzmacnianie owego potencjału - przez różnorodne działania jednostkowe i grupowe:

 1. Zgłębiamy wiedzę o działaniu organizmu ludzkiego, aby móc świadomie i w pełni dbać o swoje zdrowie.
 2. Jesteśmy aktywni fizycznie- uprawiamy sport, dużo czasu spędzamy na świeżym powietrzu.
 3. Hartujemy się- ubieramy się stosownie do pogody, nie przegrzewamy się, nie unikamy wyjścia na spacer w zimnych porach roku.
 4. Prowadzimy higieniczny tryb życia- wysypiamy się, nie przesiadujemy przed telewizorem lub komputerem więcej niż to konieczne.
 5. Dbamy o swoje środowisko- jesteśmy gospodarzami naszej szkoły, segregujemy odpady, zbędną odzież i zabawki przekazujemy potrzebującym.
 6. Żyjemy w świecie wolnym od dymu papierosowego.
 7. Umiemy zapobiegać stresom dzięki wiedzy o ich przyczynach i sposobach radzenia sobie z nimi.
 8. Jesteśmy pogodni życzliwi dla innych mając świadomość, że to my sami mamy największy wpływ na atmosferę wokół nas i nasz sukces.
 9. Jesteśmy przekonani o słuszności naszego postępowania i pożytku jaki ono niesie dla nas samych i całego środowiska.
 10. Prawidłowo się odżywiamy:
  • Jemy: warzywa, owoce, sery, jogurty, pełnoziarniste pieczywo, chude mięso, ryby, orzechy, miód.
  • Pijemy: wodę mineralną, soki, niegazowane napoje.
  • Unikamy: tłuszczu, soli, słodyczy, chipsów, gazowanych napojów.

Działania zmierzające do propagowania zdrowia w naszej szkole:

 1. Zachęcanie do aktywnego, rodzinnego wypoczynku:
 • wędrówki ze Szkolnym Kołem Turystyki Rodzinnej " Dreptuś",
 • turniej rodzinny " Mamo, tato- żyjmy zdrowo".
 1. Rozwijanie sprawności fizycznej i upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych:
 • turnieje sportowe dla poszczególnych grup wiekowych z udziałem rodziców, dziadków,
 1. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa dzięki aktywnemu uczestnictwu w zajęciach sportowych i konkursach tematycznych.
 2. Promowanie zdrowego stylu życia:
 • Festiwal Zdrowia - wdrażanie do dbałości o zdrowie własne i innych,
 • Dzień Patrona - wskazywanie na potrzebę dbania o serce i układ krążenia,
 • Tydzień dla zdrowia,
 • zielone szkoły, wycieczki przyrodniczo – edukacyjne,
 • programy kształtujące u dzieci dobre nawyki żywieniowe: "Szklanka mleka", "Owoce i warzywa w szkole".
 1. Kształtowanie odpowiednich postaw i relacji międzyludzkich:
 • poszerzanie wiedzy o prawach dziecka i człowieka,
 • wychowywanie w poszanowaniu praw drugiego człowieka,
 • organizowanie akcji charytatywnych.
 1. Integracja środowiska rodzinnego i szkolnego:
 • uroczystości i imprezy szkolne z udziałem rodziców,
 • „Jesienne życzenia dla nauczycieli”,
 • Święto Szkoły- podsumowanie działań szkoły.
 1. Realizowanie programów profilaktyczno - wychowawczych:
 • „Mój bezpieczny, zdrowy świat",
 • „Żyję świadomie i zdrowo",
 • „Bajkowe spotkania" - klasy I,
 • „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy u dzieci”,
 • program profilaktyki uzależnień „Cukierki"- klasy II,
 • „Magiczne kryształy"- program wczesnej profilaktyki przemocy i uzależnienia od mediów - klasy III,
 • programy prewencyjno - profilaktyczne realizowane przez Straż Miejską: „Bezpiecznie w domu, w szkole, na ulicy - klasy II,
 • „Bezpieczeństwo w sieci" - klasy V,
 • „Odpowiedzialność prawna nieletnich"- klasy VI,
 • program prewencyjno - profilaktyczny „Bezpieczna droga do szkoły" realizowany przez Policję,
 • „Zdrowy styl życia" - klasy II - Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej.
 1. Prowadzenie u uczniów grupowej profilaktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi.
 2. Przeprowadzanie zajęć przez pielęgniarkę szkolną – „Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowania bezpieczeństwa w życiu codziennym".
 3. Szkolenia dla Rady Pedagogicznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
 4. Prelekcje dla rodziców.

Zadania szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia:

 1. Upowszechnianie koncepcji SzPZ w społeczności szkolnej.
 2. Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.
 3. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, plano­waniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.
 4. Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
 5. Kierowanie pracą szkolnego zespołu promocji zdrowia.
 6. Prowadzenie dokumentacji działań szkoły w zakresie promocji zdrowia.
 7. Współdziałanie z koordynatorem wojewódzkiej/rejonowej sieci SzPZ.
 8. Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.

Zadania i organizacja pracy szkolnego zespołu promocji zdrowia:

 1. Wspieranie pracy szkolnego koordynatora i aktywny udział w: przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników, organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia, prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy szkolnego zespołu.
 2. Zespołowe podejmowanie decyzji.
 3. Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.
 4. Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu.
 5. Organizacja spotkań zespołu: cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem, zaplanowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy,
  spotkania otwarte - „każdy mile widziany”, praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników (praca w małych grupach, wspólne poszukiwanie rozwiązań).