Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas / Про нас

Historia i tradycja szkoły

Szkoła Podstawowa nr 44 została powołana poza budżetem i poza planami, bez własnego budynku szkolnego. Na pierwszym spotkaniu Rady Pedagogicznej pani dyrektor mgr Jadwiga Kuran przekazała nauczycielom informację, że numer szkoły nie jest przypadkowy. Szkoła Podstawowa nr 44 istniała już w okresie międzywojennym. W czasie wojny nauczyciele prowadzili tajne nauczanie, a po wojnie szkoła pracowała nadal do początku lat 60 XX wieku i miała swoją siedzibę przy ul. Żeromskiego 8/10, później została zamknięta.

Nieustanna walka o istnienie szkoły i własny budynek przyniosła wreszcie pozytywny skutek. Staraniem ówczesnej pani dyrektor Jadwigi Kuran, wszystkich nauczycieli, rodziców i uczniów, którzy udowodnili swoją pracą i sukcesami na różnych polach, szkoła przeniosła się „w całości” do budynku oddanego w roku 1987 przy ul. Kusocińskiego 100. Zagospodarowaniem całego obiektu zajęła się już nowa pani dyrektor, którą została pani Ewa Bendinger i pełniła funkcję dyrektora szkoły w latach 1988-2002.

Szkoła ciągle utrzymywała się w czołówce łódzkich placówek. Działały koła zainteresowań z większości przedmiotów, działało koło teatralno-recytatorskie. Sukcesy odnosił szkolny chór, powstała orkiestra założona przez pana Pawła Miszczaka, a absolwenci otrzymywali wspaniałe wyniki na egzaminach do szkół średnich i w konkursach przedmiotowych i artystycznych.

W roku 1992 szkoła została zakwalifikowana do realizacji projektu krajowego ”Szkoła Promująca Zdrowie” jako jedna z 14 szkół w Polsce i jest posiadaczem certyfikatu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Podjęte działania w zakresie promocji zdrowia przyniosły kolejne certyfikaty Łódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Krajowego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie.

W 2002 r. dyrektorem szkoły został mgr Paweł Miszczak. Pojawiały się coraz częściej nowe sukcesy, do których niewątpliwie należy zaliczyć:

 • Rekord Guinnessa - "Najdłuższy Pociąg Tuwima" - ustanowiony w 2002 r.,
 • próba ustanowienia razem z Filharmonią Łódzką kolejnego Rekordu Guinnessa - „Największa orkiestra fletów gra kolędy”,
 • posiadanie cegiełki  „Pomnik Łodzian Przełomu Tysiącleci z numerem 2208”,
 • koła teatralne w języku polskim i angielskim,
 • od wielu lat występująca w Polsce Orkiestra Dęta „Czwórki Band 87”,
 • działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego 44 i Rodzinnego Klubu Turystyki Pieszej „Deptuś”.

Sukcesy odnosił także dyrektor Paweł Miszczak. W roku 2007 został odznaczony przez Rzecznika Praw Dziecka Medalem „PRO INFANTIS BONO”, w roku 2013 Kapituła Dziecięco - Młodzieżowa przy Stowarzyszeniu „ Komitet Dziecka” przyznała mu medal „Serce Dziecku”, jako symbol uznania za miłość, pracę i poświęcenie dla dzieci, a w roku 2014 został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zaszczytem dla szkoły jest fakt, że rodzina naszego patrona pani prof. Jadwiga Moll i pan prof. Jacek Moll są Kawalerami Orderu Uśmiechu.

Zawsze znaczącą rolę pełnili w szkole wysoko wykwalifikowani nauczyciele, wśród których jest wielu nauczycieli dyplomowanych, wprowadzających innowacje pedagogiczne, często pełniący funkcję egzaminatorów OKE.

Najważniejszym sukcesem szkoły są jednak jego absolwenci. To oni sławią jej dobre imię. Wśród nich są działacze społeczni i samorządowi na szczeblu miejskim i wojewódzkim, artyści - muzycy i aktorzy, dziennikarze i młodzi naukowcy, posłowie na sejm, a jedna z naszych absolwentek uzyskała nawet miano najlepszej studentki uniwersyteckiej w Polsce. Większość jednak to doskonali fachowcy w branżach, w których pracują i po prostu dobrzy i wartościowi ludzie.

Історія та традиції школи

Початкова школа No 44 створена поза бюджетом і поза планами, без власного шкільного приміщення. На першому засіданні педради, завуч Ядвіга Куран повідомила вчителям, що номер школи не випадковий. Початкова школа No44 існувала вже в міжвоєнний період. Під час війни вчителі проводили підпільне навчання, а після війни школа продовжувала працювати до початку 1960-х років і знаходилась на вул. Жеромского 8/10, пізніше закрита.

Постійна боротьба за існування школи та власного будинку зрештою принесла позитивний результат. Завдяки зусиллям тодішньої директорки Ядвіги Куран, усіх вчителів, батьків та учнів, які підтвердили своєю працею та успіхами в різних сферах, школа переїхала «цілком» у будівлю, збудовану у 1987 році на вул. Kusocińskiego 100. Розвитком закладу вже подбала нова директорка пані Ева Бендінгер, яка була директором школи в 1988-2002 роках.

Школа все ще була в авангарді закладів Лодзі. З більшості предметів працювали гуртки за інтересами, був також драматичний та декламаторський. Успішно діяв шкільний хор, був заснований оркестр, заснований паном Павлом Міщчаком, а випускники мали відмінні результати на екзаменах у середній школі, предметних і мистецьких конкурсах.

У 1992 році школа була кваліфікована для реалізації національного проекту "Школа сприяння здоров'ю" як одна з 14 шкіл у Польщі та є володарем сертифікату Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Дії, вжиті у сфері сприяння здоров’ю, принесли додаткові сертифікати Мережі шкіл сприяння здоров’ю в Лодзі та Національний сертифікат шкіл сприяння здоров’ю.

У 2002 році директором школи став магістр Павло Міщак. Було все більше і більше нових успіхів, серед яких, безсумнівно, є:

 • Книга рекордів Гіннеса - "Найдовший потяг Тувіма" - встановлено в 2002 році,
 • спроба спільно з Лодзінською філармонією встановити черговий рекорд Гіннеса – «Найбільший оркестр флейт, який грає різдвяні колядки»,
 • володіння цеглою "Пам'ятник тисячолітнього прориву громадян міста Лодзь" під номером 2208,
 • театральні гуртки польською та англійською мовами,
 • Духовий оркестр «Чвурки Банд 87», який багато років виступає в Польщі,
 • діяльність Студентського спортивного клубу 44 та Сімейного туристичного клубу «Дрептущ».

Директор Павло Міщчак також мав успіх. У 2007 році він був нагороджений Уповноваженим з прав дитини медаллю «PRO INFANTIS BONO», у 2013 році відділ у справах дітей та молоді Асоціації «Дитячий комітет» нагородив його медаллю «Дитяче серце», як символ визнання любові, працю та відданість дітям, а в 2014 році нагороджений медаллю Комісії народної освіти. Це честь для школи, що родина нашого мецената, п. Ядвіга Молл та проф. Яцек Молл є кавалером Ордена Посмішки.

Значну роль у школі завжди відігравали висококваліфіковані вчителі, серед яких чимало дипломованих вчителів, які впроваджують педагогічні інновації, часто виступають екзаменаторами ОКЕ.

Найголовнішим успіхом школи є її випускники. Вони прославляють її добре ім'я. Серед них громадські та самоврядні активісти на міському та воєводському рівнях, митці – музиканти та актори, журналісти та молоді науковці, депутати Сейму, а одного з наших випускників навіть назвали найкращим студентом польського університету. Більшість, однак, є чудовими професіоналами в галузях, у яких вони працюють, і просто хорошими та цінними людьми.


Co to jest Szkoła promująca zdrowie?

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.

Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu:

 • uczniowie;
 • nauczyciele;
 • rodzice,
 • inni pracownicy szkoły;
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.

Dekalog Szkoły promującej zdrowie

Promocja zdrowia jest pracą człowieka nad rozwijaniem własnego potencjału zdrowia. A także procesem umożliwiającym ludziom wzajemne rozbudzanie i wzmacnianie owego potencjału - przez różnorodne działania jednostkowe i grupowe:

 1. Zgłębiamy wiedzę o działaniu organizmu ludzkiego, aby móc świadomie i w pełni dbać o swoje zdrowie.
 2. Jesteśmy aktywni fizycznie- uprawiamy sport, dużo czasu spędzamy na świeżym powietrzu.
 3. Hartujemy się- ubieramy się stosownie do pogody, nie przegrzewamy się, nie unikamy wyjścia na spacer w zimnych porach roku.
 4. Prowadzimy higieniczny tryb życia- wysypiamy się, nie przesiadujemy przed telewizorem lub komputerem więcej niż to konieczne.
 5. Dbamy o swoje środowisko- jesteśmy gospodarzami naszej szkoły, segregujemy odpady, zbędną odzież i zabawki przekazujemy potrzebującym.
 6. Żyjemy w świecie wolnym od dymu papierosowego.
 7. Umiemy zapobiegać stresom dzięki wiedzy o ich przyczynach i sposobach radzenia sobie z nimi.
 8. Jesteśmy pogodni życzliwi dla innych mając świadomość, że to my sami mamy największy wpływ na atmosferę wokół nas i nasz sukces.
 9. Jesteśmy przekonani o słuszności naszego postępowania i pożytku jaki ono niesie dla nas samych i całego środowiska.
 10. Prawidłowo się odżywiamy:
 • Jemy: warzywa, owoce, sery, jogurty, pełnoziarniste pieczywo, chude mięso, ryby, orzechy, miód.
 • Pijemy: wodę mineralną, soki, niegazowane napoje.
 • Unikamy: tłuszczu, soli, słodyczy, chipsów, gazowanych napojów.

Działania zmierzające do propagowania zdrowia w naszej szkole:

 1. Zachęcanie do aktywnego, rodzinnego wypoczynku:
 • wędrówki ze Szkolnym Kołem Turystyki Rodzinnej " Dreptuś",
 • turniej rodzinny " Mamo, tato- żyjmy zdrowo".

     2. Rozwijanie sprawności fizycznej i upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych:

 • turnieje sportowe dla poszczególnych grup wiekowych z udziałem rodziców, dziadków,

     3. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa dzięki aktywnemu uczestnictwu w zajęciach sportowych i konkursach tematycznych.

     4. Promowanie zdrowego stylu życia:

 • Festiwal Zdrowia - wdrażanie do dbałości o zdrowie własne i innych,
 • Dzień Patrona - wskazywanie na potrzebę dbania o serce i układ krążenia,
 • Tydzień dla zdrowia,
 • zielone szkoły, wycieczki przyrodniczo – edukacyjne,
 • programy kształtujące u dzieci dobre nawyki żywieniowe: "Szklanka mleka", "Owoce i warzywa w szkole".

     5. Kształtowanie odpowiednich postaw i relacji międzyludzkich:

 • poszerzanie wiedzy o prawach dziecka i człowieka,
 • wychowywanie w poszanowaniu praw drugiego człowieka,
 • organizowanie akcji charytatywnych.

     6. Integracja środowiska rodzinnego i szkolnego:

 • uroczystości i imprezy szkolne z udziałem rodziców,
 • „Jesienne życzenia dla nauczycieli”,
 • Święto Szkoły- podsumowanie działań szkoły.

     7. Realizowanie programów profilaktyczno - wychowawczych:

 • „Mój bezpieczny, zdrowy świat",
 • „Żyję świadomie i zdrowo",
 • „Bajkowe spotkania" - klasy I,
 • „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy u dzieci”,
 • program profilaktyki uzależnień „Cukierki"- klasy II,
 • „Magiczne kryształy"- program wczesnej profilaktyki przemocy i uzależnienia od mediów - klasy III,
 • programy prewencyjno - profilaktyczne realizowane przez Straż Miejską: „Bezpiecznie w domu, w szkole, na ulicy - klasy II,
 • „Bezpieczeństwo w sieci" - klasy V,
 • „Odpowiedzialność prawna nieletnich"- klasy VI,
 • program prewencyjno - profilaktyczny „Bezpieczna droga do szkoły" realizowany przez Policję,
 • „Zdrowy styl życia" - klasy II - Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej.

      8. Prowadzenie u uczniów grupowej profilaktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi.

     9. Przeprowadzanie zajęć przez pielęgniarkę szkolną – „Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowania bezpieczeństwa w życiu codziennym".

   10. Szkolenia dla Rady Pedagogicznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

   11.Prelekcje dla rodziców.

Що таке школа сприяння здоров’ю?

Школа, яка сприяє здоров’ю, створює умови та проводить заходи, які сприяють: благополуччю шкільної спільноти та проведенню заходів для здоров’я її членами.

Школу сприяння здоров’ю створюють або беруть участь у її створенні:

 • учні,
 • вчителі,
 • батьки,
 • інші працівники школи,
 • інші люди з місцевої громади.

Декалог школи здоров’я.

Зміцнення здоров’я – це робота людини з розвитку власного потенціалу здоров’я. А також процес, який дозволяє людям взаємно пробуджувати та зміцнювати цей потенціал - через різні індивідуальні та групові дії:

 1. Ми поглиблюємо знання про функціонування людського організму, щоб мати можливість усвідомлено та повноцінно піклуватися про своє здоров’я.
 2. Ми фізично активні - займаємося спортом, багато часу проводимо на свіжому повітрі.
 3. Зігріваємося - одягаємося відповідно до погоди, не перегріваємося, не уникаємо прогулянок у холодну пору року.
 4. Ведемо гігієнічний спосіб життя - висипаємося, не сидимо перед телевізором чи комп'ютером більше, ніж це необхідно.
 5. Ми дбаємо про наше довкілля – ми господарі нашої школи, розділяємо сміття, даруємо непотрібний одяг та іграшки тим, хто потребує.
 6. Ми живемо у світі, вільному від тютюнового диму.
 7. Ми знаємо, як запобігти стресу завдяки знанням про його причини та способи боротьби з ними.
 8. Ми добрі до інших, усвідомлюючи, що самі найбільше впливаємо на атмосферу навколо нас і наш успіх.
 9. Ми впевнені у правильності нашої поведінки та користі, яку вона приносить собі та навколишньому середовищу.
 10. Правильно харчуємося:
 • Ми їмо: овочі, фрукти, сир, йогурт, пшеничний хліб, нежирне м’ясо, рибу, горіхи, мед.
 • П'ємо: мінеральну воду, соки, негазовані напої.
 • Уникаємо: жиру, солі, солодощів, чіпсів, газованих напоїв.

Заходи, спрямовані на зміцнення здоров'я в нашій школі:

 1. Стимулювання активного сімейного відпочинку:
 • походи зі Шкільним гуртком сімейного туризму «Дрептущ»,
 • сімейний турнір «Мама, тато – будемо жити здорово».
 1. Розвиток фізичної культури та популяризація різних видів спорту:
 • спортивні турніри для окремих вікових груп за участю батьків, бабусь, дідусів,
 1. Формування змагальних навичок завдяки активній участі у спортивних заходах та тематичних змаганнях.
 2. Пропаганда здорового способу життя:
 • Фестиваль здоров’я – реалізація турботи про своє здоров’я та здоров’я оточуючих,
 • Покровський день - вказує на необхідність піклуватися про серце і кровоносну систему,
 • Тиждень для здоров'я,
 • зелені школи, природознавчі та пізнавальні поїздки,
 • програми, що формують у дітей правильні харчові звички: «Склянка молока», «Овочі та фрукти в школі».
 1. Формування належного ставлення та міжособистісних стосунків:
 • розширення знань про права дитини та людини,
 • виховання поваги до прав інших людей,
 • організація благодійних заходів.
 1. Інтеграція сімейного та шкільного середовища:
 • шкільні свята та заходи за участю батьків,
 • «Осінні побажання вчителям»,
 • Шкільний день - підсумок шкільних заходів.
 1. Реалізація профілактичних та освітніх програм:
 • «Мій безпечний, здоровий світ»,
 • «Живу свідомо і здорово»,
 • «Казкові зустрічі» - 1 клас,
 • «Програма профілактики та раннього виявлення вад постави у дітей»,
 • програма профілактики залежностей "Cukierki" - 2 клас,
 • «Чарівні кристали» - програма ранньої профілактики насильства та медіазалежності - 3 клас,
 • профілактичні програми, які реалізує Муніципальна поліція: «Безпека вдома, в школі, на вулиці – 2 клас,
 • «Онлайн-безпека» - 5 клас,
 • «Юридична відповідальність неповнолітніх» - 6 клас,
 • профілактично програма «Безпечна дорога до школи», яка реалізується поліцією,
 • «Здоровий спосіб життя» - 2 кл.-МЦПФР.
 1. Проведення групової профілактики карієсу методом контрольованого чищення зубів препаратами фтору.
 2. Проведення заняття медичною сестрою школи – «Формування гігієнічних звичок та збереження безпеки в побуті».
 3. Підготовка до Педагогічної ради з лікувально-профілактичної роботи.
 4. Лекції для батьків.