Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacje / Інформація

Biblioteka

Biblioteka jest czynna:

poniedziałek 9:00 - 14:30; 15:30 - 18:30

wtorek 9:00 - 12:30; 13:40 - 18:30

środa -  dzień bez czytelnika

czwartek 9:00 - 15:00

piątek 9:00-13:00

Бібліотека

Бібліотека працює:

понеділок 9:00 - 14:30; 15:30 - 18:30

вівторок 9:00 - 12:30; 13:40 - 18:30

Середа - день без читача

Четвер 9:00 - 15:00

П'ятниця 9:00-13:00


Świetlica

Celem naszej świetlicy szkolnej jest:

 • zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i pobyt w miłym, bezpiecznym otoczeniu,
 • tworzenie optymalnych warunków do rozwoju uczniów,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów,
 • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 • pomoc w odrabianiu prac domowych,
 • rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie.

W świetlicy szkolnej realizujemy plan pracy opiekuńczo - wychowawczej opracowany przez wychowawców grup.

W ramach ciekawego spędzania czasu organizujemy dla dzieci różne formy zajęć:

 • zajęcia z zakresu żywego słowa (głośne czytanie, konkursy czytelnicze, pogadanki, zabawy słowne, małe formy teatralne, rozwiązywanie krzyżówek i rebusów, zgaduj- zgadule, zagadki literackie, słuchowiska radiowe, gry stolikowe, dydaktyczne i towarzyskie),
 • zajęcia plastyczno- techniczne (malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, „mokre w mokrym”, rysowanie ołówkiem, różnymi rodzajami kredek, papieroplastyka, kompozycje z różnych materiałów, modelowanie z plasteliny, masy solnej i papierowej, wycinanie i wydzieranie itp.),
 • gry i zabawy ruchowe (zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, mini- konkursy sprawnościowe, gry zespołowe, ćwiczenia udoskonalające sprawność fizyczną- zabawy skoczne, rzutne, bieżne),
 • zajęcia umuzykalniające (słuchanie śpiewu, muzyki, bajek muzycznych, śpiewanie piosenek, gry i zabawy rytmiczne ze śpiewem i muzyką).

Группа продовженного дня.

Мета нашої группи продовженного дня

 • забезпечення догляду за учнями перед заняттями та перебування в приємному, безпечному середовищі,
 • створення оптимальних умов для розвитку учнів,
 • розвиток інтересів учнів,
 • сприяння активним формам проведення вільного часу,
 • допомога з домашнім завданням,
 • розвиток навичок індивідуальної роботи та командної роботи.

В группі продовженного дня в школі реалізуємо план виховної роботи, розроблений вихователями груп.

В рамках цікавого проведення часу ми організовуємо різні форми занять для дітей:

• заняття з живим словом (читання вголос, конкурси читачів, бесіди, словесні ігри, малі театральні форми, розгадування кросвордів і ребусів, відгадки, літературні загадки, радіоспектаклі, настільні ігри, дидактичні та соціальні ігри),

• художньо-технічні заняття (малювання плакатними фарбами, аквареллю, «мокре по мокрому», малювання олівцем, різними олівцями, паперова творчість, композиції з різних матеріалів, ліплення з пластиліну, солі та паперової маси, вирізання та виривання. тощо),

• рухливі ігри (рухливі ігри на свіжому повітрі, змагання з міні-фітнесу, командні ігри, вправи, що підвищують фізичну підготовленість - стрибки, метання, бігові ігри),

• музична діяльність (слухання співу, музики, музичних казок, спів пісень, ритмічні ігри та ігри зі співом і музикою).


Zebrania / konsultacje w roku szkolnym 2022/2023

DataWydarzenieOsoba odpowiedzialna
01.09.2022 Zebrania z rodzicami uczniów klas Iwychowawcy klas I
15.09.2022 Zebrania z rodzicami uczniów klas II - VIIIwychowawcy klas II - VIII
20.10.2022 Konsultacje z rodzicamiwszyscy nauczyciele
17.11.2022 Konsultacje z rodzicamiwszyscy nauczyciele
15.12.2022 Konsultacje z rodzicamiwszyscy nauczyciele
12.01.2023 Zebrania z rodzicami podsumowujące I półroczewychowawcy klas
16.02.2023 Konsultacje z rodzicamiwszyscy nauczyciele
16.03.2023 Konsultacje z rodzicamiwszyscy nauczyciele
13.04.2023 Zebrania z rodzicami uczniów klas VIIIwychowawcy klas VIII
20.04.2023 Konsultacje z rodzicamiwszyscy nauczyciele
20.04.2023 Zebrania z rodzicami uczniów klas I - IIIwychowawcy klas I - III
18.05.2023 Zebrania z rodzicamiwychowawcy klas
18.05.2023 Konsultacje z wychowawcami klas I - IIIwychowawcy klas I - III

Шкільні збори / консультації у 2022/2023 навчальному році

Дата

Подія

Відповідальна особа
01.09.2022 Батьківські збори  учнів 1 класу

вчителі І класу

15.09.2022

Батьківські збори учнів 2-8 класів

вихователі II - VIII ст

20.10.2022 Консультація з батькамивсіма педагогами
17.11.2022 Консультація з батькамивсіма педагогами
15.12.2022 Консультація з батькамивсіма педагогами
12.01.2023 Батьківські збори підведення підсумків І семестру

класним керівником

16.02.2023 Консультація з батькамивсіма педагогами
16.03.2023 Консультація з батькамивсіма педагогами
13.04.2023 Батьківські збори учнів 8 класукласним керівником
20.04.2023 Консультація з батькамивсіма педагогами
20.04.2023 Батьківські збори учнів 1-3 класів

класні керівники І - ІІІ класу

18.05.2023 Батьківські збори

класним керівником

18.05.2023 Консультація вчителів 1 - 3 класівкласні керівники І - ІІІ класу

Obiady

Warunkiem korzystanie ze stołówki szkolnej jest zgłoszenie dziecka na obiady (wypełnioną kartę zapisu należy dostarczyć -  w wersji papierowej lub elektronicznej - do sekretariatu szkoły do dnia 05.09.2022 r.).

Od roku szkolnego 2022/2023 opłaty za obiady będą dokonywane z "dołu". Na początku kolejnego miesiąca otrzymają Państwo wiadomość o wysokości należnej opłaty - prosimy, aby do czasu otrzymania takiej wiadomości, nie dokonywali Państwo żadnych wpłat!

Wpłaty za obiady będą  przyjmowane do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko korzystało ze stołówki szkolnej, płatne przelewem na konto nr:

25 1240 1037 1111 0011 0918 9995

W tytule płatności proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

Konieczna jest wpłata dokładnie tej kwoty, którą otrzymają Państwo w wiadomości - prosimy nie robić żadnych zaokrągleń kwot!!!!

Nie ma możliwości wykupienia obiadów niepełnych (tzn. samych zup lub II dań).

Cena obiadu: 6,00 zł.

Zgłoszenia nieobecności dziecka są przyjmowane:

 • telefonicznie (42 686 48 89),
 • mailem na adres: kontakt@zszp7.elodz.edu.pl,
 • lub za pośrednictwem dziennika Librus (wiadomość do sekretariatu) do godz. 9.00.

Odpisy za niewykorzystane obiady będą uwzględniane jedynie na podstawie tychże zgłoszeń!!!

Обіди.

Умовою користування шкільною їдальнею є запис дитини на обіди (заповнену реєстраційну форму необхідно доставити – у паперовому чи електронному варіанті – до секретарiату школи до 05.09.2022).

З навчального 2022/2023 року оплату обідів здійснюватимуть «в кiнцi». На початку наступного місяця ви отримаєте повідомлення про суму до сплати - будь ласка, не здійснюйте жодних платежів до отримання цього повідомлення!

Оплата за обіди приймається до 10 числа кожного місяця, наступного за місяцем, в якому дитина користувалася шкільною їдальнею, за безготівковим розрахунком на рахунок:

25 1240 1037 1111 0011 0918 9995

У назві виплати вкажіть прізвище, ім'я, клас і місяць, до якого відноситься виплата.

Оплачувати необхідно саме ту суму, яку Ви отримаєте в повідомленні - прошу не округляти суму !!!!

Неможливо придбати обіди за системою "напівпансіон" (тобто тільки супи або другі страви).

Вартість обіду: 6,00 злотих.

Звіти про відсутність дитини приймаються:

 • за телефоном (42 686 48 89),
 • електронною поштою на адресу: kontakt@zszp7.elodz.edu.pl,
 • або через журнал «Лібрус» (повідомлення до секретаріату) за тел 9.00 ранку

Примірники за невикористані обіди будуть враховані тільки на підставі цих звітів !!!


Godziny dostępności nauczycieli

Terminy godzin dostępności nauczycieli dla rodziców raz w miesiącu podczas konsultacji i zebrań zgodnie z kalendarzem.

W przypadku konieczności spotkania i rozmowy w trakcie godzin dostępności dla uczniów, prosimy, aby kontaktowali się Państwo bezpośrednio z wybranym nauczycielem.

Години консультацiї вчителя.

Терміни консультацiї педагогів для батьків 1 раз на місяць під час проведення консультацій та збори згідно з календарем.

Якщо вам потрібно зустрітися та поговорити під час консультацiї для учнів, зв’яжіться безпосередньо з обраним викладачем.


Porady psychologa i pedagoga

Rodzicu zwróć się do pedagoga/psychologa szkolnego, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka,

 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,
 • szukasz pomocy.

Поради педагога i психолога

Як батьки, зверніться до шкільного педагога/психолога, коли:

 • вас турбує поведінка дитини,
 • ви хочете поговорити про свою дитину та стосунки з нею,
 • у вас є запитання щодо успішності та діяльності вашої дитини в школі,
 • вам потрібна підтримка у процесі виховання,
 • у вас є запитання, і ви не знаєте, до кого з ними звернутися,
 • шукаєте допомоги.