Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Obiady

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z Regulaminem stołówki szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7 w Łodzi.

Warunkiem korzystanie ze stołówki szkolnej jest zgłoszenie dziecka na obiady (wypełnioną kartę zapisu należy dostarczyć -  w wersji papierowej lub elektronicznej).

Zapisy na obiady na wrzesień będą przyjmowane od 28 sierpnia 2023 r. do 6 września 2023 r. Obiady będą wydawane od 7 września 2023 r.

Opłaty za obiady są dokonywane z "dołu". Na początku kolejnego miesiąca będą Państwo otrzymywali wiadomość o wysokości należnej opłaty - prosimy, aby do czasu otrzymania takiej wiadomości, nie dokonywali Państwo żadnych wpłat!

Wpłaty za obiady będą  przyjmowane do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko korzystało ze stołówki szkolnej, płatne przelewem na konto nr:

25 1240 1037 1111 0011 0918 9995
W tytule płatności proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

Konieczna jest wpłata dokładnie tej kwoty, którą otrzymają Państwo w wiadomości - prosimy nie robić żadnych zaokrągleń kwot!!!!

Nie ma możliwości wykupienia obiadów niepełnych (tzn. samych zup lub II dań).

Cena obiadu: 6,00 zł.

Zgłoszenia nieobecności dziecka są przyjmowane:

  • telefonicznie (42 686 48 89),
  • mailem na adres: kontakt@zszp7.elodz.edu.pl,
  • lub za pośrednictwem dziennika Librus (wiadomość do sekretariatu) do godz. 9.00.
Odpisy za niewykorzystane obiady będą uwzględniane jedynie na podstawie tychże zgłoszeń!!!
Podany jadłospis może ulegać zmianom.