KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Egzaminy

Terminy Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022:

  1. 24.05.2022 r. - wtorek - język polski,
  2. 25.05.2022 r. - środa - matematyka,
  3. 26.05.2022 r. - czwartek - język obcy nowożytny.
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów

Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu –bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu...

Szanowni Państwo, bez względu na okoliczności związane z pandemią, czyli: czy nauka zdalna zostanie przedłużona, czy też uczniowie klas 4-8/8 wrócą do szkoły, próbne egzaminy dla klas ósmych odbędą się stacjonarnie, oczywiście z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego w dniach 17-19 marca 2021 r. Bę...

Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych. Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.: w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego: zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np....

Ranking poegzaminacyjny łódzkich publicznych szkół podstawowych: język angielski - I miejsce, matematyka - III miejsce, język polski - V miejsce. Wszystkie części egzaminu - III miejsce!!! Egzamin Wynik ogólnopolski Wynik w woj. łódzkim SP 44 język polski ...

Ranking wyników Uczniów naszej Szkoły wśród wszystkich szkół województwa łódzkiego: matematyka - I miejsce, język angielski - V miejsce, język polski - VI miejsce. Wszystkie części egzaminu - II miejsce!!! Egzamin Wynik ogólnopolski Wynik w woj. ł...