Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs interdyscyplinarny „Poznaj walory przyrodnicze swojego kraju i ochroń skarby jego przyrody"”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO "POZNAJ WALORY PRZYRODNICZE SWOJEGO KRAJU I OCHROŃ SKARBY JEGO PRZYRODY":
Głównym założeniem konkursu jest wykorzystanie wiedzy z zakresu geografii i informatyki przy użyciu języka angielskiego.
I. ADRESAT KONKURSU
Adresatem konkursu są uczniowie klas VII-VIII Szkoły Podstawowej nr 44 im. prof. Jana Molla w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7 w Łodzi.
II. CELE KONKURSU:
- nabywanie umiejętności zastosowania języka angielskiego do opisywania własnego kraju z wykorzystaniem IT;
- rozwijanie kompetencji społecznych - uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, uczeń projektuje, tworzy i prezentuje efekty swojej pracy za pomocą strony internetowej zawierającej: tekst, grafikę, hiperłącza, stosuje przy tym podstawowe polecenia języka HTML i CSS;
-pogłębienie wiedzy o poszczególnych regionach Polski ze zwróceniem szczególnej uwagi na bioróżnorodność fauny i flory;
-rozwijanie umiejętności uważnej obserwacji otaczającego świata oraz jej twórczego wykorzystania;
-popularyzacja postawy proekologicznej, postawy odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan środowiska naturalnego Polski;
-uświadamianie społeczeństwa w celu podnoszenia kultury turystycznej;
-propagowanie właściwego stylu komunikacji oraz umiejętność opowiedzenia o swojej ojczyźnie społeczeństwom innych narodowości;
-rozwijanie więzi ze środowiskiem przyrodniczym a także głównymi typami krajobrazów Polski (rozwijanie inteligencji przyrodniczej).
III. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
Należy dokonać wyboru regionu fizyczno-geograficznego z poniżej wymienionych pasów rzeźby terenu w Polsce i zaplanować trasę wycieczki, skupiając się na unikatowych walorach przyrodniczych danego regionu:
- Niziny nadmorskie(pas pobrzeży);
- Pojezierza(Pojezierze Mazurskie, Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Wielkopolskie);
- Pas nizin środkowopolskich(Nizina Mazowiecka, Nizina Podlaska, Nizina Śląska);
- Wyżyny(Wyżyna Małopolska, Wyżyna Krakowsko - Częstochowska, Wyżyna Lubelska);
- Kotliny podkarpackie(Kotlina Sandomierska, Kotlina Oświęcimska);
- Góry (Karpaty, Sudety)
Praca dla uczniów klas 7:
Praca na konkurs powinna być wykona w formie prezentacji w Power Poincie lub w postaci filmu wykonanego w programie Movie Maker.
Praca powinna być zapisana na pendrive w języku angielskim(nauka stacjonarna) lub przesłana do nauczycieli drogą mailową.
Przy ocenie prezentacji i filmu będą brane pod uwagę:
*zawartość merytoryczna (zasób informacji na dany temat);
*pomysłowość, kolorystyka, zdjęcia przy tworzeniu prezentacji i filmu;
*poprawność językowa, gramatyczna;
*pomysły na ochronę środowiska walorów środowiska przyrodniczego(turystyka ekologiczna);
*współpraca pomiędzy uczniami tworzącymi prezentację lub film, grupa maksymalnie może składać się z trzech uczniów.
Praca dla uczniów klas 8:
Praca na konkurs powinna być wykonana w formie Witryny internetowej (zbiór powiązanych ze sobą stron WWW) zapisanych na nośniku zewnętrznym np. pendrive w języku angielskim.
Przy ocenie Witryny WWW będą brane pod uwagę:
*zawartość merytoryczna (zasób informacji na dany temat);
*szata graficzna strony (pomysłowość, kolorystyka, zdjęcia, nawigacja(linki));
*optymalizacja strony, szybkość ładowania poszczególnych podstron;
*poprawność językowa, gramatyczna;
*współpraca pomiędzy uczniami tworzącymi stronę ,grupa maksymalnie może składać się z trzech uczniów. Zarówno przy tworzeniu Witryny WWW, prezentacji i filmu uczniowie mogą korzystać z wiedzy zdobytej na lekcjach z języka angielskiego, informatyki i geografii.
Istnieje możliwość korzystania z darmowych kreatorów do tworzenia stron internetowych.
Korzystając z zasobów internetu należy pamiętać o Prawie Autorskim(preferowane własne zdjęcia).
IV. LITERATURA
Podręczniki do geografii, informatyki języka angielskiego, słowniki, atlasy geograficzne, przewodniki turystyczne, czasopisma przyrodnicze, zasoby internetowe.
V. TERMINARZ KONKURSU
Oddanie prac konkursowych - do końca kwietnia 2021r.
Ogłoszenie wyników - maj 2021r.
VI. NAGRODY
Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i oceny z trzech przedmiotów: języka angielskiego, informatyki i geografii.

Serdecznie zapraszamy
Joanna Adamik, Karolina Olczyk, Ewa Sobieszczyk