Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs interdyscyplinarny „Poznaj walory przyrodnicze swojego kraju i ochroń skarby jego przyrody"”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO "POZNAJ WALORY PRZYRODNICZE SWOJEGO KRAJU I OCHROŃ SKARBY JEGO PRZYRODY":
Głównym założeniem konkursu jest wykorzystanie wiedzy z zakresu geografii i informatyki przy użyciu języka angielskiego.
I. ADRESAT KONKURSU
Adresatem konkursu są uczniowie klas VII-VIII Szkoły Podstawowej nr 44 im. prof. Jana Molla w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7 w Łodzi.
II. CELE KONKURSU:
- nabywanie umiejętności zastosowania języka angielskiego do opisywania własnego kraju z wykorzystaniem IT;
- rozwijanie kompetencji społecznych - uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, uczeń projektuje, tworzy i prezentuje efekty swojej pracy za pomocą strony internetowej zawierającej: tekst, grafikę, hiperłącza, stosuje przy tym podstawowe polecenia języka HTML i CSS;
-pogłębienie wiedzy o poszczególnych regionach Polski ze zwróceniem szczególnej uwagi na bioróżnorodność fauny i flory;
-rozwijanie umiejętności uważnej obserwacji otaczającego świata oraz jej twórczego wykorzystania;
-popularyzacja postawy proekologicznej, postawy odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan środowiska naturalnego Polski;
-uświadamianie społeczeństwa w celu podnoszenia kultury turystycznej;
-propagowanie właściwego stylu komunikacji oraz umiejętność opowiedzenia o swojej ojczyźnie społeczeństwom innych narodowości;
-rozwijanie więzi ze środowiskiem przyrodniczym a także głównymi typami krajobrazów Polski (rozwijanie inteligencji przyrodniczej).
III. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
Należy dokonać wyboru regionu fizyczno-geograficznego z poniżej wymienionych pasów rzeźby terenu w Polsce i zaplanować trasę wycieczki, skupiając się na unikatowych walorach przyrodniczych danego regionu:
- Niziny nadmorskie(pas pobrzeży);
- Pojezierza(Pojezierze Mazurskie, Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Wielkopolskie);
- Pas nizin środkowopolskich(Nizina Mazowiecka, Nizina Podlaska, Nizina Śląska);
- Wyżyny(Wyżyna Małopolska, Wyżyna Krakowsko - Częstochowska, Wyżyna Lubelska);
- Kotliny podkarpackie(Kotlina Sandomierska, Kotlina Oświęcimska);
- Góry (Karpaty, Sudety)
Praca dla uczniów klas 7:
Praca na konkurs powinna być wykona w formie prezentacji w Power Poincie lub w postaci filmu wykonanego w programie Movie Maker.
Praca powinna być zapisana na pendrive w języku angielskim(nauka stacjonarna) lub przesłana do nauczycieli drogą mailową.
Przy ocenie prezentacji i filmu będą brane pod uwagę:
*zawartość merytoryczna (zasób informacji na dany temat);
*pomysłowość, kolorystyka, zdjęcia przy tworzeniu prezentacji i filmu;
*poprawność językowa, gramatyczna;
*pomysły na ochronę środowiska walorów środowiska przyrodniczego(turystyka ekologiczna);
*współpraca pomiędzy uczniami tworzącymi prezentację lub film, grupa maksymalnie może składać się z trzech uczniów.
Praca dla uczniów klas 8:
Praca na konkurs powinna być wykonana w formie Witryny internetowej (zbiór powiązanych ze sobą stron WWW) zapisanych na nośniku zewnętrznym np. pendrive w języku angielskim.
Przy ocenie Witryny WWW będą brane pod uwagę:
*zawartość merytoryczna (zasób informacji na dany temat);
*szata graficzna strony (pomysłowość, kolorystyka, zdjęcia, nawigacja(linki));
*optymalizacja strony, szybkość ładowania poszczególnych podstron;
*poprawność językowa, gramatyczna;
*współpraca pomiędzy uczniami tworzącymi stronę ,grupa maksymalnie może składać się z trzech uczniów. Zarówno przy tworzeniu Witryny WWW, prezentacji i filmu uczniowie mogą korzystać z wiedzy zdobytej na lekcjach z języka angielskiego, informatyki i geografii.
Istnieje możliwość korzystania z darmowych kreatorów do tworzenia stron internetowych.
Korzystając z zasobów internetu należy pamiętać o Prawie Autorskim(preferowane własne zdjęcia).
IV. LITERATURA
Podręczniki do geografii, informatyki języka angielskiego, słowniki, atlasy geograficzne, przewodniki turystyczne, czasopisma przyrodnicze, zasoby internetowe.
V. TERMINARZ KONKURSU
Oddanie prac konkursowych - do końca kwietnia 2021r.
Ogłoszenie wyników - maj 2021r.
VI. NAGRODY
Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i oceny z trzech przedmiotów: języka angielskiego, informatyki i geografii.

Serdecznie zapraszamy
Joanna Adamik, Karolina Olczyk, Ewa Sobieszczyk