Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

18.01.2021 r. klasy I - III wracają do szkoły

Szanowni Państwo!
Od poniedziałku (18 stycznia) uczniowie klas 1-3 wracają do szkoły. Dyrekcja szkoły, w miarę możliwość będzie stosowała zalecenia MEiN.

  1. Zdrowe dzieci, bez jakichkolwiek objawów choroby są przyprowadzane przez zdrowych opiekunów, którzy nie wchodzą do budynku szkolnego - dzieci wchodzą głównym wejściem.
  2. Każda klasa ma swój oddzielny boks w szatni. Po przebraniu się uczniowie klas 1 idą na górę w kierunku południowym a uczniowie klas 2 i 3 w kierunku północnym (Pani Ania będzie odpowiednio kierowała dzieci).
  3. Dzieci są wyposażone w środki ochrony osobistej - maseczki, chusteczki higieniczne. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce.
  4. Dzieci przebywają w jednej klasie, za wyjątkiem ćwiczeń gimnastycznych, które mogą być realizowane w sali gimnastycznej lub na powietrzu oraz zajęć informatycznych sali komputerowej. Zajęcia będą odbywały się bez dzwonków - nauczyciele indywidualnie będą organizowali proces przerw międzylekcyjnych. Plan lekcji nie ulega zmianie. O ewentualnych zmianach będą Państwo informowani na bieżąco.
  5. Dzieci jedzące obiady będą podzielone na grupy. Każda grupa będzie miała stałe miejsce w stołówce.
  6. Zajęcia w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości tylko dla dzieci tych rodziców, którzy w tym czasie nie mogą zapewnić opieki będą realizowane w stałych grupach.
  7. Wszystkie sale, korytarze i sanitariaty będą systematycznie dezynfekowane i wietrzone. Czynności te będą monitorowane - pracownicy obsługi są zobowiązani do zapisywania wykonywanych czynności na stanowisku pracy oraz zapisu czasu, w którym dana czynność była wykonana.
  8. W przypadku pojawienia się temperatury lub objawów chorobowych rodzice są zobowiązani do natychmiastowego zabrania dziecka do domu.