Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Przedmiotowy System Oceniania (PSO)

Ogólne zasady oceniania pracy zdalnej uczniów klas I-VIII w Szkole Podstawowej nr 44
im. prof. Jana Molla w Łodzi:
 1. Zajęcia w trakcie pracy w trybie zdalnym odbywają się w czasie rzeczywistym (zgodnie z planem lekcji) z wykorzystaniem komunikatora Teams.
 2. Czas trwania lekcji wynosi minimum 30 minut.
 3. Do komunikacji z uczniami i rodzicami/opiekunami prawnymi służy dziennik elektroniczny Librus oraz poczta Office 365.
 4. Nauczyciel może zamieszczać zadania/materiały na platformach edukacyjnych.
 5. Nauczyciel udostępnia zadania, określa terminy, warunki i formy zaliczenia materiału. Zaznacza, które treści nie są obowiązkowe i mają na celu poszerzenie lub utrwalenie wiadomości.
 6. Ocenie mogą podlegać zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania dodatkowe.
 7. Wykonane zadania uczniowie przekazują w uzgodnionej z nauczycielem formie i terminie (np. droga mailowa, zdjęcie, skan, platforma, odpowiedź ustna).
 8. Nauczyciel określa termin oddania/zaliczenia zadania. Termin ten nie może być krótszy niż 72h.
 9. Prace zadane do wykonania przez ucznia mają na celu utrwalenie materiału zrealizowanego przez nauczyciela w trakcie lekcji on-line.
 10. Uczeń, który nie wywiąże się z wykonania zadania w terminie otrzymuje bz/np/x (zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym przedmiocie).
 11. O osiągnięciach i postępach ucznia rodzice/prawni opiekunowie będą informowanie na bieżąco za pomocą dziennika elektronicznego Librus i/lub w czasie konsultacji on-line przez Teams.
 12. Wszystkie oceny w trakcie nauki zdalnej są z wagą 1.
 13. Nieobecność ucznia w terminie zaplanowanej lekcji on-line, brak kamery, trudności z połączeniem czy inne przyczyny techniczne, nie zwalniają go z obowiązku wykonania zadań wyznaczonych przez nauczyciela. Zadania, karty pracy i inne aktywności należy zaliczyć ustalając to indywidualnie z nauczycielem przedmiotu.
 14. W czasie lekcjo on-line uczeń ma obowiązek zachowywać się kulturalnie. Niewłaściwe zachowanie będzie skutkowało punktami ujemnymi z zachowania.
 15. Nieobecność ucznia na lekcji on-line jest odnotowana w dzienniku jako nb (nieobecność).
 16. Sprawdzian (praca klasowa) jest zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i jest wpisywany w Terminarzu w Librusie.