O szkole
· Historia szkoły
· Patron
· Hymn
· Galeria
· Bilbioteka

· ¦wietlica
· Pedagog i psycholog
· Pracownicy
· Kalendarz szkolny
· Wzory dokumentów
· Sukcesy szkoły
· Projekty realizowane w szkole
· Punktowy System Oceniania Zachowania
· Przedmiotowe systemy oceniania
· Statut szkoły
· Szkolny klub wolontariatu
· Ogłoszenia
· Informacje zwi±zane z polityk± ochrony danych instytucji
· Obiady
· SKTR Dreptu¶
· Gazetka szkolna
· Fundacja Akademia 44
· Poprzednia wersja strony
Nowe artykuły
· "Dreptu¶" w Ogrodzie...
· CENTRUM ¦WIADCZEŃ SO...
· Trzymaj formę!
· Zakończenie i podsum...
· Bezpieczna Szkoła
Hymn Szkoły

Tylko My

Rado¶nie i zdrowo idziemy przez życie.
O czwórkach piosenkę ¶piewamy.
Bo nasza to szkoła w swej chwały rozkwicie,
i lepszej na ¶wiecie nie znamy.

Ref.: Tylko My wiemy jak, w maju pięknie ¶piewa ptak.
Tylko u nas zdrowy styl i upojnych mnóstwo chwil.

By uczyć się pilnie i dobrze się bawić,
do "Czwórek" biegniemy co rana.
Bo każdy z nas bardzo ¶wiat chciałby naprawić,
tu tak± możliwo¶ć nam dano.

Ref.: Tylko My...

By wiedzę zdobywać, jak patron nasz sławny,
zgłębiamy nauki tajniki.
I każdy z nas pragnie nadzwyczaj być sprawny,
by zawsze mieć dobre wyniki

Ref.: Tylko My...

Więc ¶miało maszeruj w głos serca wsłuchany,
wytrwale pod±żaj do celu.
A kiedy już będziesz jak patron nasz znany,
pamiętaj tę pie¶ń przyjacielu.

Ref.: Tylko My...


Muzyka: Paweł Miszczak
Słowa: Joanna Adamik
Kontakt
Szkoła Podstawowa
nr 44
im. prof. Jana Molla
ul. Kusocińskiego 100
94-054 ŁódĽ


tel. 42 686 48 89
fax. 42 686 48 89


kontakt@sp44.elodz.edu.pl

Projekty