O szkole
· Historia szkoły
· Patron
· Hymn
· Galeria
· Bilbioteka

· Świetlica
· Pedagog i psycholog
· Pracownicy
· Kalendarz szkolny
· Wzory dokumentów
· Sukcesy szkoły
· Projekty realizowane w szkole
· Punktowy System Oceniania Zachowania
· Przedmiotowe systemy oceniania
· Statut szkoły
· Szkolny klub wolontariatu
· Ogłoszenia
· Informacje związane z polityką ochrony danych instytucji
· Obiady
· SKTR Dreptuś
· Gazetka szkolna
· Fundacja Akademia 44
· Poprzednia wersja strony
Nowe artykuły
· Rozpoczęcie roku szk...
· Obiady I semestr 201...
· Fajna sprawa, być Mi...
· "Dreptuś" w Ogrodzie...
· CENTRUM ŚWIADCZEŃ SO...
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Co to jest Szkoła promująca zdrowie?

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.

Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu:

- uczniowie;
- nauczyciele;
- rodzice;
- inni pracownicy szkoły;
- inne osoby ze społeczności lokalnej.

DEKALOG SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Promocja zdrowia jest pracą człowieka nad rozwijaniem własnego potencjału zdrowia. A także procesem umożliwiającym ludziom wzajemne rozbudzanie i wzmacnianie owego potencjału - przez różnorodne działania jednostkowe i grupowe.

1. Zgłębiamy wiedzę o działaniu organizmu ludzkiego, aby móc świadomie i w pełni dbać o swoje zdrowie.
2. Prawidłowo się odżywiamy:
- Jemy: warzywa, owoce, sery, jogurty, pełnoziarniste pieczywo, chude mięso, ryby, orzechy, miód.
- Pijemy: wodę mineralną, soki, niegazowane napoje.
- Unikamy: tłuszczu, soli, słodyczy, chipsów, gazowanych napojów.
3. Jesteśmy aktywni fizycznie- uprawiamy sport, dużo czasu spędzamy na świeżym powietrzu.
4. Hartujemy się- ubieramy się stosownie do pogody, nie przegrzewamy się, nie unikamy wyjścia na spacer w zimnych porach roku.

5. Prowadzimy higieniczny tryb życia- wysypiamy się, nie przesiadujemy przed telewizorem lub komputerem więcej niż to konieczne.
6. Dbamy o swoje środowisko- jesteśmy gospodarzami naszej szkoły, segregujemy odpady, zbędną odzież i zabawki przekazujemy potrzebującym.
7. Żyjemy w świecie wolnym od dymu papierosowego.
8. Umiemy zapobiegać stresom dzięki wiedzy o ich przyczynach i sposobach radzenia sobie z nimi.
9. Jesteśmy pogodni życzliwi dla innych mając świadomość, że to my sami mamy największy wpływ na atmosferę wokół nas i nasz sukces.
10. Jesteśmy przekonani o słuszności naszego postępowania i pożytku jaki ono niesie dla nas samych i całego środowiska.

Działania zmierzające do propagowania zdrowia w naszej szkole.

1. Zachęcanie do aktywnego, rodzinnego wypoczynku:
- Wędrówki ze Szkolnym Kołem Turystyki Rodzinnej " Dreptuś".
- Turniej rodzinny " Mamo, tato- żyjmy zdrowo".
2. Rozwijanie sprawności fizycznej i upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych.
-Turnieje sportowe dla poszczególnych grup wiekowych z udziałem rodziców, dziadków.
3. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa dzięki aktywnemu uczestnictwu w zajęciach sportowych i konkursach tematycznych.
4. Promowanie zdrowego stylu życia:
- Festiwal zdrowia- wdrażanie do dbałości o zdrowie własne i innych.
- Dzień patrona szkoły- wskazywanie na potrzebę dbania o serce i układ krążenia.
- Tydzień dla zdrowia.
- Zielone szkoły , wycieczki przyrodniczo- edukacyjne.
- Programy kształtujące u dzieci dobre nawyki żywieniowe: " Szklanka mleka", " Owoce i warzywa w szkole".
5. Kształtowanie odpowiednich postaw i relacji międzyludzkich:
- Poszerzanie wiedzy o prawach dziecka i człowieka.
- Wychowywanie w poszanowaniu praw drugiego człowieka.
- Organizowanie akcji charytatywnych.
6. Integracja środowiska rodzinnego i szkolnego:
- Uroczystości i imprezy szkolne z udziałem rodziców.
- Jesienne życzenia dla nauczycieli.
- Święto szkoły- podsumowanie działań szkoły.
7. Realizowanie programów profilaktyczno-wychowawczych:
- Wewnętrzne programy:
- " Mój bezpieczny, zdrowy świat"
- " Żyję świadomie i zdrowo"
- " Bajkowe spotkania" - kl. I
- Programy zewnętrzne realizowane na bazie istniejących programów i ze współpracą różnych instytucji:
- Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy u dzieci.
- Program profilaktyki uzależnień" Cukierki"- kl. II
- " Magiczne kryształy"- program wczesnej profilaktyki przemocy i uzależnienia od mediów- kl. III
- Programy prewencyjno- profilaktyczne realizowane przez Straż Miejską: "Bezpiecznie w domu, w szkole, na ulicy- kl. II
- Bezpieczeństwo w sieci"- kl. V
- Odpowiedzialność prawna nieletnich"- kl. VI
- Program prewencyjno- profilaktyczny " Bezpieczna droga do szkoły" realizowany przez Policję.
- " Zdrowy styl życia" kl. II- Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej.
8. Prowadzenie u uczniów grupowej profilaktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi.
9. Przeprowadzanie zajęć przez pielęgniarkę szkolną-" Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowania bezpieczeństwa w życiu codziennym".
10. Szkolenia dla Rady Pedagogicznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
11. Prelekcje dla rodziców.

 


 

Zadania szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia

1. Upowszechnianie koncepcji SzPZ w społeczności szkolnej.

2. Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.

3. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, plano­waniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.

4. Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

5. Kierowanie pracą szkolnego zespołu promocji zdrowia.

6. Prowadzenie dokumentacji działań szkoły w zakresie promocji zdrowia.

7. Współdziałanie z koordynatorem wojewódzkiej/rejonowej sieci SzPZ.

8. Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.

 

Zadania i organizacja pracy szkolnego zespołu promocji zdrowia

Wspieranie pracy szkolnego koordynatora i aktywny udział w: przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników, organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia, prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy szkolnego zespołu.

- Zespołowe podejmowanie decyzji.

- Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.

Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu. Organizacja spotkań zespołu: cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem, zaplanowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy,
spotkania otwarte - „każdy mile widziany”, praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników (praca w małych grupach, wspólne poszukiwanie rozwiązań).

DEKALOG SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

PREZENTACJA - SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

CZŁONKOWIE ZESPOŁU DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA

Kontakt
Szkoła Podstawowa
nr 44
im. prof. Jana Molla
ul. Kusocińskiego 100
94-054 Łódź


tel. 42 686 48 89
fax. 42 686 48 89


kontakt@sp44.elodz.edu.pl

Projekty