O szkole
· Historia szkoły
· Patron
· Hymn
· Galeria
· Bilbioteka

· Świetlica
· Pedagog i psycholog
· Pracownicy
· Kalendarz szkolny
· Wzory dokumentów
· Sukcesy szkoły
· Projekty realizowane w szkole
· Punktowy System Oceniania Zachowania
· Przedmiotowe systemy oceniania
· Statut szkoły
· Szkolny klub wolontariatu
· Ogłoszenia
· Informacje związane z polityką ochrony danych instytucji
· Obiady
· SKTR Dreptuś
· Gazetka szkolna
· Fundacja Akademia 44
· Poprzednia wersja strony
Nowe artykuły
· Rozpoczęcie roku szk...
· Obiady I semestr 201...
· Fajna sprawa, być Mi...
· "Dreptuś" w Ogrodzie...
· CENTRUM ŚWIADCZEŃ SO...
Historia szkoły
Minęło 35 lat jak jeden dzień. To mało, ale jednocześnie i dużo. Z pewnością to dużo, bo w historii naszej szkoły tak wiele się wydarzyło. Najpierw poszukiwaliśmy swego miejsca.. Gościnne XXVI LO to nasza pierwsza siedziba, kolejne lokale to Oaza, Wrzos, parterowa szkoła przy ulicy Maratońskiej i od 1987 r. obecna siedziba przy ulicy Kusocińskiego 100. Ze szkoły niedużej w mgnieniu oka staliśmy się jednym z gigantów szkolnych molochów łódzkich. Było bardzo trudno, ale podołaliśmy wyzwaniom jakie przed nami stanęły. To zasługa wybitnych dyrektorów tej szkoły Pani Jadwigi Kuran i obecnej tutaj Pani Ewy Bendinger oraz znakomitej kadry pedagogicznej i pracowników pionu administracyjno obsługowego. Pani Jadwiga Kuran była organizatorem szkoły w pierwszej siedzibie, lokalach po placówkach gastronomicznych, szkole parterowej przy ul. Maratońskiej i przy ul. Kusocińskiego. Pani Ewa Bendinger już w nowej placówce napotkała wiele problemów z pośpiesznie i źle wykonanym budynkiem, kłopotami wychowawczymi z nowo pozyskaną młodzieżą i nie zawsze profesjonalną kadrą pedagogiczną. Był to czas, kiedy w szkole mógł pracować prawie każdy, kto chciał pracować. Na szczęście umiejętne i mądre kierowanie naszą szkołą przez Panią dyrektor Ewę Bendinger doprowadziło do tego, że wielu znakomitych, ambitnych nauczycieli zaczęło odnosić sukcesy w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Rokiem przełomowym był rok 1990, kiedy w szkole powstały klasy autorskie. Już wówczas wyprzedziliśmy reformę o 10 lat. My już wtedy rozpoczęliśmy nauczanie początkowe w formie kształcenia zintegrowanego. Dało to rewelacyjne wyniki. Zintegrowało się środowisko szkolne nauczyciele, uczniowie i rodzice. Ogromne wsparcie rodziców pozwoliło nam rozwinąć skrzydła. Pierwszym sygnałem było przyjęcie naszej szkoły w 1992 r. do ogólnopolskiej sieci szkół promujących zdrowie jako jednej z 14 szkół w Polsce. Promocja zdrowia stała się motywem przewodnim naszej działalności. Jako jedyna szkoła w Łodzi posiadamy certyfikat Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Realizując hasła promocji zdrowia doszliśmy do wniosku, że dobrze jest mieć oparcie w znaczącym patronie. Patronie, który dzięki swojej pionierskiej działalności będzie nam wyznaczał drogę do sukcesu, podpowiadał jak żyć aby zdobywać uznanie wśród rówieśników. Tym patronem stał się dla nas Prof. Jan Moll znakomity kardiochirurg pionier przeszczepów serca w Polsce. . Szkoła dbając o środowisko wewnętrzne i zewnętrzne zjednała sobie wielu przyjaciół, z których jesteśmy bardzo dumni. Sumienna i aktywna praca znakomitej kadry pedagogicznej, chęć realizacji wielu ambitnych zamierzeń doprowadziła do powstania w naszym budynku Gimnazjum Nr 22. Myślę, że znakomita większość nauczycieli stanowiąca kadrę nowej szkoły, a wywodząca się ze Szkoły Podstawowej Nr 44 stanowiła o sukcesie nowo powstałej placówki. Liczne sukcesy, które osiągnęliśmy zostały przyćmione w 2003 r. próbą likwidacji szkoły. Decyzje kilku komisji opracowujących listę szkół do likwidacji były dla nas krzywdzące i niezrozumiałe. Dzięki globalnej mobilizacji uczniów, nauczycieli i wyjątkowych rodziców zamiar likwidacji szkół, a w tym i naszej został od szkół oddalony.

Kolejne lata sprawiły, że mobilizacja w środowisku szkolnym stawała się coraz większa. Efektem tej pracy są wyniki sprawdzianów po klasie szóstej. Od czterech lat znajdujemy się w przedziale bardzo wysokich i najwyższych wyników w kraju. Ubiegłoroczny wynik 32,5 punktu został w tym roku poprawiony i wynosi 32,95 punktu. Ponadto w pilotażowych sprawdzianach z języka angielskiego osiągnęliśmy najwyższy wynik w Łodzi. Sukcesy klas starszych nie zaciemniają sukcesów klas młodszych. Wśród naszych młodszych pociech mamy zwycięzców w ogólnołódzkim konkursie Ele mele umiem wiele. zwycięstwo w ogólnołódzkim konkursie Przyjaciel przyrody, zwycięzców w ogólnołódzkim konkursie Prawa Dziecka Prawami człowieka, Konkursach o ruchu drogowym, konkursach przedsiębiorczości, matematycznych, przyrodniczych, ekologicznych, plastycznych, recytatorskich i teatralnych Młodzież nasza może pochwalić się wieloma sukcesami sportowymi w konkurencjach indywidualnych i drużynowych. Jesteśmy od kilku lat organizatorami Mitingu skoku wzwyż z udziałem Artura Partyki. Nasi absolwenci pełnią wiele ważnych i odpowiedzialnych funkcji społecznych. Są radnymi Rady Miejskiej w Łodzi, redaktorami mediów ogólnopolskich, muzykami Filharmonii Narodowej w Warszawie, wykładowcami uczelni zagranicznych. Nasza Uczennica Marta Woźniak została najlepszą studentką uniwersytecką w Polsce. Jesteśmy organizatorami zakończonych sukcesem dwóch Rekordów Guinnessa Najdłuższy Pociąg Tuwima w 2002 r. oraz największa orkiestra gra Prząśniczkę i Odę do radości. Tradycje muzyczne w naszej szkole są związane z początkiem istnienia naszej szkoły na początku powstał ogromny, ponad 100 osobowy chór, który wielokrotnie uczestniczył w ogolnołódzkich przeglądach chóralnych, konfrontacjach sceny szkolnej i trzykrotnie w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości dla Dzieci Do Re MI. W 1987 r. powstała przy naszej szkole Orkiestra dęta, która w tym roku obchodzi 20 lecie istnienia.

Szkoła może osiągać sukcesy dzięki sponsorom, którzy nieustannie nas wspierają. Dziękuję z tego miejsca: Spółdzielni Mieszkaniowej Retkina - Północ, Makro Cash & cary i Pani Magdalenie Stępniewskiej, Bacomie, Producentowi kleju do glazury Firmie Atlas, Firmie pana Olszewskiego, Firmie Pani Matyszewskiej, Panu Andrzejowi Dratwickiemu, Pani Jolancie Chelmińskiej i PKO BP, Pani Kucharskiej i Wiesławowi Forteckiemu, Pani Krystynie Hus. Szczególne podziękowanie kieruję do Księdza Proboszcza Parafii Świętej Rodziny Czesława Duka za wsparcie duchowe. Dzisiaj też chciałem pogratulować Panu Profesorowi Jackowi Mollowi kawalerowi orderu serce dziecka, który otrzymał na wniosek społeczności Szkoły Podstawowej Nr 44 w dniu 1 czerwca na uroczystości w Parku Promienistych z okazji Dnia Dziecka. Korzystając z okazji chciałem podziękować wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom oraz rodzicom za pracę jaką wykonali dla naszej szkoły, jednocześnie życzę sukcesów i satysfakcji z podjętych działań.

Vivat czwórki!!!
Kontakt
Szkoła Podstawowa
nr 44
im. prof. Jana Molla
ul. Kusocińskiego 100
94-054 Łódź


tel. 42 686 48 89
fax. 42 686 48 89


kontakt@sp44.elodz.edu.pl

Projekty