O szkole
· Historia szkoły
· Patron
· Hymn
· Galeria
· Bilbioteka

· Świetlica
· Pedagog i psycholog
· Pracownicy
· Kalendarz szkolny
· Wzory dokumentów
· Sukcesy szkoły
· Projekty realizowane w szkole
· Punktowy System Oceniania Zachowania
· Przedmiotowe systemy oceniania
· Statut szkoły
· Szkolny klub wolontariatu
· Ogłoszenia
· Informacje związane z polityką ochrony danych instytucji
· Obiady
· SKTR Dreptuś
· Gazetka szkolna
· Fundacja Akademia 44
· Poprzednia wersja strony
Nowe artykuły
· "Dreptuś" w Ogrodzie...
· CENTRUM ŚWIADCZEŃ SO...
· Trzymaj formę!
· Zakończenie i podsum...
· Bezpieczna Szkoła
Projekt "Wyjątkowy uczeń"

Ruszył projekt systemowy dotyczący indywidualizacji nauczania dla klas I-III szkół podstawowych.

W ramach projektu planowane są różnorodne zajęcia dla dzieci m.in.
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze np. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz dla dzieci z trudnościami dotyczącymi nauki języka angielskiego;
- zajęcia rozwijające uzdolnienia np. rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, językowe, wokalno-muzyczne, taneczne, teatralne, plastyczne, sportowe, informatyczne;
- zajęcia specjalistyczne np. zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy czy też gimnastyka wyrównawczo - kompensacyjna dla dzieci z wadami postawy;

Obligatoryjnie został określony wymiar godzin przeznaczonych na jeden rodzaj zajęć - nie może być to mniej niż 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego.

Wsparcie ma celu zmniejszenie trudności uczniów lub rozwój ich indywidualnego potencjału. Programem objęte zostaną w szczególności dzieci szczególnie uzdolnione, chcące rozwijać swoje pasje i zainteresowania; ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; niepełnosprawne; z przewlekłymi chorobami; mające trudności w opanowaniu wymagań edukacyjnych bądź w nawiązywaniu relacji interpersonalnych.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

PREZENTACJA PROJEKTU

 

GALERIA ZDJĘĆ

Kontakt
Szkoła Podstawowa
nr 44
im. prof. Jana Molla
ul. Kusocińskiego 100
94-054 Łódź


tel. 42 686 48 89
fax. 42 686 48 89


kontakt@sp44.elodz.edu.pl

Projekty